Tag Archives: home

Szabat

Szabat

Szabat (szabas, sabat, sobota) – w judaizmie i tradycji chrześcijańskiej, ostatni (siódmy) dzień każdego tygodnia. W judaizmie i niektórych kościołach chrześcijańskich (adwentyści, część zielonoświątkowców i niektórych wspólnot protestanckich) obchodzony jako dzień święty – na pamiątkę biblijnego aktu stworzenia. W dniu tym żydzi, wyznawcy judaizmu, mają obowiązek zaprzestania większości codziennych obowiązków, oprócz tych absolutnie niezbędnych do przeżycia.…

Playing Go-Between in the Digital Age

NOTE: This article was originally published in May 2000 at *spark-online.com when my grandmother was alive. I came across the link from my Web site and, after debating whether or not to change anything, decided to leave it. As Jadzia Dax said in STAR TREK: DEEP SPACE NINE, „If you want to know who you are, it’s important to know who you’ve been.” Of course, Edna Mode in THE INCREDIBLES SAYS, „I never look back, dahling.…
Top