Tag Archives: Public

Improvement Link Self Suggest

Improvement Link Self Suggest

Links to try out and be on your way to self-improvement The popularity of self-improvement books, tapes and seminars is a reflection of the universal interest we all have in overcoming our limitations, or „being the best we can be” or „achieving our full potential.” Popular applications of self-improvement programs include motivation and confidence, personal relationships, sales and job performance, enhancement of sports performance, public speaking, weight control and smoking cessation.…

Szabat

Szabat (szabas, sabat, sobota) – w judaizmie i tradycji chrześcijańskiej, ostatni (siódmy) dzień każdego tygodnia. W judaizmie i niektórych kościołach chrześcijańskich (adwentyści, część zielonoświątkowców i niektórych wspólnot protestanckich) obchodzony jako dzień święty – na pamiątkę biblijnego aktu stworzenia. W dniu tym żydzi, wyznawcy judaizmu, mają obowiązek zaprzestania większości codziennych obowiązków, oprócz tych absolutnie niezbędnych do przeżycia.…
Top