Bestsellery Empiku 2013

Warszawa, luty 2014 r.

Bestsellery Empiku 2013 rozdane

28 stycznia w warszawskim ATM Studio odby??a si? gala ??Bestsellery Empiku 2013?. Statuetki najwi?kszego plebiscytu kultury w Polsce odebrali mi?dzy innymi Dawid Podsiad??o ?? w dw??ch kategoriach: muzyka polska i Wydarzenie Roku oraz Ewa Chodakowska za swoj? ksi???k? ??Zmie?? ??ycie z Ew? Chodakowsk?? ?? w kategorii poradnik.

Tryumfy ??wi?ci?? tak??e obecny ju?? od 5 sezon??w na antenie TVP serial ??Czas honoru?. W kategoriach literackich zwyci???yli: Zygmunt Mi??oszewski (literatura polska), Andrzej Sapkowski (fantastyka) oraz E L James (literatura obca).

Najbardziej popularnym w ub. roku tomem poezji okaza??y si? ??Chwasty polskie? w wyborze Daniela Olbrychskiego. Na gal? zawita??o wiele gwiazd. Znale??li si? w??r??d nich: Omenaa Mensah, Halina Mlynkova, Ilona Felicja??ska, Alicja Resich-Modli??ska, ?ukasz Jak??biak, Mariusz Czerkawski, Marcin Meller, Wojciech Majchrzak, Ryszard Kalisz oraz Martyna Wojciechowska, kt??ra otrzyma??a statuetk? za najbardziej popularny koncept multibran??owy ??Zwierzaki ??wiata?.

Dla go??ci Empiku za??piewali: Edyta Bartosiewicz, Marysia Sadowska, Jaromir Nohavica, Matt Dusk, Margaret oraz Dawid podsiad??o, kt??ry wykona?? m.in. najnowsz? piosenk? do filmu ??Kamienie na szaniec?.

Alicja Resich-Modli??ska-001-2014-02-06 _ 14_58_12-75

Dawid Podsiad??o-005-2014-02-06 _ 14_58_12-75

Dawid Podsiad??o na scenie (2)-002-2014-02-06 _ 14_58_12-75

Dawid Podsiad??o odbiera nagrod? w kategorii muzyka polska-003-2014-02-06 _ 14_58_12-75

Dawid Podsiad??o odbiera nagrod? w kategorii Wydarzenie Roku-004-2014-02-06 _ 14_58_12-75

Edyta Bartosiewicz na scenie-006-2014-02-06 _ 14_58_12-75

Ewa Chodakowska-008-2014-02-06 _ 14_58_12-75

Ewa Chodakowska z m???em i Ryszardem Kaliszem-007-2014-02-06 _ 14_58_12-75

Halina Mlynkowa-009-2014-02-06 _ 14_58_12-75

?ukasz Jak??biak-016-2014-02-06 _ 14_58_12-75

Marcin Meller-010-2014-02-06 _ 14_58_12-75

Martyna Wojciechowska-011-2014-02-06 _ 14_58_12-75

Marysia Sadowska na scenie-012-2014-02-06 _ 14_58_12-75

Matt Dusk i Margaret-013-2014-02-06 _ 14_58_12-75

Ryszard Kalisz-014-2014-02-06 _ 14_58_12-75

Zygmunt Mi??oszewski odbiera nagrod? w kategorii literatura polska-015-2014-02-06 _ 14_58_12-75

Authors
Tags
Top