Chrześcijaństwo articles

Szabat

Szabat

Szabat (szabas, sabat, sobota) – w judaizmie i tradycji chrześcijańskiej, ostatni (siódmy) dzień każdego tygodnia. W judaizmie i niektórych kościołach chrześcijańskich (adwentyści, część zielonoświątkowców i niektórych wspólnot protestanckich) obchodzony jako dzień święty – na pamiątkę biblijnego aktu stworzenia. W dniu tym żydzi, wyznawcy judaizmu, mają obowiązek zaprzestania większości codziennych obowiązków, oprócz tych absolutnie niezbędnych do przeżycia.…

Ostatki

Ostatki, lud. mięsopust – trzy ostatnie dni karnawału. Następny dzień – Środa Popielcowa oznacza początek oczekiwania na Wielkanoc. Ostatni dzień karnawału (wtorek), w Wielkopolsce zwany jest Podkoziołkiem. Inna nazwa ostatniego dnia karnawału to również “śledzik”. Read More hastagi na stronie: #wierszyki na ostatki #wiersze na ostatki #ostatki wierszyki #ostatki zwyczaje #wierszyk na ostatki #ostatki wiersze #Ĺźyczenia na ostatki #wykupiny wierszyki #wierszyki ostatkowe #wiersz na ostatki…

Chmiel

Chmiel to najstarsza ze znanych obrzędowych pieśni weselnych, śpiewana przy oczepinach panny młodej. Słowa pieśni: Oj, chmielu, chmielu, ty bujne ziele, Nie będzie bez ciebie żadne wesele, Ref: Oj, chmielu, oj, nieboże, To na dół, to ku górze, Chmielu nieboże! lub w wersji: Read More…

Dziady

Dziady – zwyczaj ludowy Słowian i plemion bałtyckich, wywodzący się z przedchrześcijańskich obrzędów słowiańskich. Jego zasadniczym celem było nawiązanie kontaktu z duszami zmarłych i pozyskanie ich przychylności. Dziady obchodzono dwa razy w roku – na wiosnę i na jesieni. Najbardziej pierwotną formą obrzędu była libacja – dusze należało ugościć (np.…
Top