Religia articles

Zaduszki

Zaduszki

Zaduszki – współczesny odpowiednik pogańskiego święta dziadów i tradycyjna nazwa katolickiego Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych. Przypada ono 2 listopada, w dzień po dniu Wszystkich Świętych. Tego dnia katolicy modlą się za wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu; Rodzimowiercy słowiańscy zaś za Wele, które z różnych przyczyn nie mogą odnaleźć drogi do Nawii.…

Disciplina Arcani

Disciplina Arcani Disciplina Arcani (łac. nakaz tajemnicy) w początkowym okresie rozwoju chrześcijaństwa zwyczaj zatajania przed niewiernymi i katechumenami niektórych tajemnic wiary, a zwłaszcza obrzędów i pouczeń związanych ze sprawami najświętszymi (np. dogmat o Trójcy św., eucharystia, wyznanie wiary), w obawie przed niezrozumieniem, profanacją i prześladowaniem.…

Ucałowanie ołtarza

Ucałowanie ołtarza Zwyczaj ten przyjęli chrześcijanie ze zwyczajów pogańskich. Ci bowiem całowywali ołtarz, próg swiatyni czy stół rodzinny by podkreślić swój szacunek względem tych obiektów. W chrzescijaństwie zwyczaj całowania ołtarza rozpowrzechnił się w IV wieku. Read More…

Zwrot kosztów leczenia i pogrzebu

Zwrot kosztów leczenia i pogrzebu autorem artykułu jest Iwona Wilczewska Zwrot kosztów leczenia i pogrzebu zmarłego należy się według ustawy temu, kto je poniósł, niezależnie od tego, czy jest spadkobiercą poszkodowanego. Koszty leczenia stanowią istotną pozycję, jeżeli upłynął dłuższy czas między uszkodzeniem ciała a śmiercią danej osoby z tego powodu.…

Dziady

Dziady – zwyczaj ludowy Słowian i plemion bałtyckich, wywodzący się z przedchrześcijańskich obrzędów słowiańskich. Jego zasadniczym celem było nawiązanie kontaktu z duszami zmarłych i pozyskanie ich przychylności. Dziady obchodzono dwa razy w roku – na wiosnę i na jesieni. Najbardziej pierwotną formą obrzędu była libacja – dusze należało ugościć (np.…
Top