Marynarze articles

Świst trapowy

Świst trapowy Świst trapowy oddaje się bez względu na porę doby podczas wchodzenia i schodzenia z okrętu oficera, chorążego lub wysokiego rangą urzędnika cywilnego. Świst trapowy oddaje się także podnoszeniu i opuszczania bandery, gdy na okręcie nie ma trębacza. Zwyczajowo świst trapowy wykonuje się także podczas pogrzebów na morzu (przy zsuwaniu zwłok za burtę).…

Przeciąganie pod kilem

Przeciąganie pod kilem – jedna z najokrutniejszych kar stosowanych na dawnych żaglowcach. Polegała na skrępowaniu kończyn skazanego, a następnie przeciągnięciu go za pomocą liny z burty na burtę, ale pod dnem (kilem) statku. Odmianą tej kary było przeciąganie od dziobu do rufy, także pod dnem statku, zazwyczaj równoznaczne z karą śmierci.…
Top