Ciastko nowolatka ?? zwyczaje noworoczne

Dawno, dawno temu, ale nie tak bardzo dawno… :-), czary i gus??a, a mo??e po prostu przynajmniej jaki?? zwyczaj. W ko??cu jak ludzie mieli si? bronic przed wszelkim z??em i przed chorobami, je??li nie ciastkami nowolatkami? A by??o to tak: w sylwestra, gospodynie mazurskie, przygotowywa??y rozczyn do wypieku ciasteczek.

Owe ciasteczka pieczone by??y w nowy rok. Ale nie by??y to zwyk??e ciastka, oj nie. Zapewnia??y spok??j i dobrobyt nie tylko ludziom, ale i zwierz?tom. Cz?stowano nimi ka??de zwierz?tko w zagrodzie, aby by??o zdrowe. A gdyby tak w ci?gu roku jakie?? zwierz? zachorowa??o, to zaraz gospodarz czy gospodyni wygrzebywa??o ciastka ze schowka, i nu??e do zwierz?tka chorego bieg??o z tym specja??em. Chore zwierz? mia??o wyzdrowie? od zjedzenia tego magicznego ciasteczka. Nowolatka lub nowelatka ?? bo taka i taka nazwa funkcjonowa??a.

A co robili ch??opi? Ano, ci najodwa??niejsi, brali tak? mich? z rosn?cym ciastem na g??ow?, i wychodzili po drabinie pod sam komin, aby zajrze? do niego. Wtedy taki ch??op widzia?? w kominie, czy umrze kt??ry w tym roku, czy dalej ??y? b?dzie. Pewien kowal spod Szczytna umar?? kilka dni po takim wy??a??eniu na komin z ciastem na g??owie. Pono? ujrza?? tam samego siebie, w tej dziurze od komina.

Magiczne by??y nie tylko ciasteczka, ciasto ale te?? i s??oma, na kt??rej ciasto ros??o. Gospodarze owijali ni? potem drzewka owocowe w ogrodzie.
mks

hastagi na stronie:

#nowolatki #ciastka nowolatki

Authors
Tags , , , , , , ,

Related posts

Top