Europa

Kraje UE ” Wielka Brytania i Irlandia

Wielka Brytania (powierzchnia: 244 tys. km kw., liczba ludności ” ok. 60 mln ” w ostatnich latach ta liczba wciąż rośnie) obejmuje wyspy: Wielką Brytanię, Hebrydy, Orkady, Szetlandy, Wyspy Normandzkie oraz setki innych, a także północno-wschodnią część wyspy Irlandii, tzw. Ulster.

Wielka Brytania jest krainą nizin i niewysokich starych (hercyńskich, a na północy kaledońskich) gór, które stopniowo przechodzą w dość rozległe płaskowyże ” takie, jak np. Góry Penińskie. Klimat występujący tutaj jest wybitnie morski.

Kraje UE " Wielka Brytania i Irlandia

Zimy są tu stosunkowo ciepłe, ale za to deszczowe, a lata w miarę chłodne (jedynie we wschodniej części Anglii występują nieco cieplejsze lata i chłodniejsze zimy). Część południowo-wschodnia nazywana jest często “zieloną” Anglią, ponieważ występuje tutaj dużo terenów rolniczych. Uprawia się na nich głównie pszenicę, buraki cukrowe oraz chmiel. Środkowa Anglia natomiast określana jest mianem “czarnej”, gdyż króluje tam przemysł ciężki, mianowicie spotkać tutaj można: kopalnie węgla kamiennego, rudy żelaza, huty, zakłady metalurgiczne, a także przemysł chemiczny oraz włókienniczy (głównie w Manchesterze).

Najważniejszym portem tej krainy jest oczywiście Liverpool. Podobny krajobraz występuje w północno-wschodniej części Wielkiej Brytanii ” a więc w Szkocji, w okolicach Glasgow i na południu Walii. W Walii przeważają łąki, zaś dla Szkocji charakterystyczne są bezdrzewne, rozległe wrzosowiska. Wielka Brytania zyski czerpie głównie z eksploatacji ropy naftowej spod dna Morza Północnego. Symbolem zjednoczenia z resztą Europy stał się otwarty w 1994 r. tunel kolejowy pod kanałem La Manche. Poza tym w Wielkiej Brytanii króluje ponadto przemysł tzw. wysokiej technologii, a więc elektrotechniczny, elektroniczny, precyzyjny, lotniczy oraz motoryzacyjny. Irlandia zaś położona jest na zachód od Wielkiej Brytanii, na Oceanie Atlantyckim, a jej północna część należy do sąsiedniej wyspy.

Irlandia posiada powierzchnię 70 tys. km kw. Stolicą kraju jest Dublin, a panująca w nim waluta to euro (od kilku lat, wcześniej był funt irlandzki). Jeśli chodzi o rzeźbę terenu, to zdecydowanie przeważają tutaj niziny, zielone łąki i torfowiska. Pojedynczo występują również niewysokie góry. Panujący tutaj klimat jest klimatem umiarkowanym ciepłym, a zarazem o charakterze morskim, pozostającym pod wpływem morskich mas powietrza, nadciągających znad Atlantyku. Natomiast ciepły Prąd Atlantycki powoduje znaczny wzrost opadów atmosferycznych po stronie zachodniego brzegu wyspy.

Do niedawna Irlandia słynęła z hodowli zwierząt, a obecnie rozwija także nowoczesny przemysł i usługi, jak przede wszystkim: rolnictwo, przemysł spożywczy, elektroniczny oraz turystyka. Irlandia od 1973 r. należy do Unii Europejskiej. W odróżnieniu od protestanckiej Wielkiej Brytanii, Irlandia jest w większości krajem katolickim (i również na tym tle dochodzi między innymi do wielu konfliktów). Spod panowania brytyjskiego Irlandia wyzwoliła się całkowicie dopiero w 1921 r. Zanim te małe państewko dołączyło do krajów UE, kraj nie raz ogarniały różne kryzysy. Ludzie, z powodu braku chleba i podstawowych środków do życia, masowo emigrowali z tejże wysepki do różnych innych miejsc ” głównie do sąsiedniej Wielkiej Brytanii, a także do Stanów Zjednoczonych czy do Kanady.

Kto by się spodziewał, że za parędziesiąt lat to właśnie wiele osób, głównie mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej (ilu przecież Polaków!) ściągnie tutaj w poszukiwaniu pracy, lepszych warunków ” a więc dosłownego “El Dorado”? Chyba nikt wówczas nie mógł takiego stanu rzeczy przewidzieć. Dziś jednak to Irlandia jest istną kopalnią nieskończonych niemal możliwości, gdzie ludzie chętnie chcą zamieszkać. Wielu z nich ściąga tam całe rodziny, osiedlając się na stałe, starając się o tamtejsze obywatelstwo ” przynajmniej dla swoich nowonarodzonych dzieci.
Marta Akuszewska

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #f   #od   #owie   #sk