Noworoczny zwyczaj ?? winszowanie

??pisz sobie spokojnie po nieprzespanej nocy sylwestrowej, a?? to ostry dzwonek do drzwi. Nie wiesz co si? dzieje, otwierasz jedno oko, drugie oko, nadstawiasz uszu a tam dobiegaj? Ci? zza drzwi s??odkie dzieci?ce g??osiki co?? tam maml?ce. Nie miej z??udze??.

Wsta?? szybko z ??????ka, bo to w??a??nie przysz??y do Ciebie noworoczne ??yczenia. A raczej s??odkie g??osiki cudownych dzieci, kt??re przysz??y rano powinszowa?. Najpierw wi?c zaopatrz si? w pieni???ek lub co?? s??odkiego, aby odp??aci? pi?knym za ??yczenia, potem ostro??nie otwieraj drzwi, aby nie zasypa?? ci? w ca??o??ci i twojego mieszkania ca??y wagon owsa. Teraz mo??esz si? te?? zaopatrzy? ju?? w miot???.

Zwyczaj winszowania jest bardzo stary i ma wielkie tradycje. Teraz winszowa? ju?? chodz? tylko dzieci i to nie cz?sto. Chyba najbardziej jest to zachowane na wsi lub w ma??ych miastach. Dzieci winszuj?, czyli sk??adaj? ??yczenia noworoczne, najcz???ciej w postali rymowanych wierszyk??w, przy okazji obficie sypi?c na pr??g czy raczej do sieni gospodarza ziarno ?? owsa lub pszenicy.

Jeden z wierszyk??w, jaki pami?tam, brzmia?? tak: Leci pszcz????ka, miodek snuje, ja wam pa??stwo, powinszuj?. By??cie pa??stwo d??ugo ??yli a po ??mierci w niebie byli. Pi?kne. Po prostu cudowne. A teraz mo??na w ko??cu i??? dalej spa?,a raczej drzema?, dop??ki kolejni winszuj?cy nie zapukaj? do drzwi.
Mks

hastagi na stronie:

#winszować wikipedia #winszowanie świąteczne #winszowanie noworoczne #wierszyki na winszowanie #winszowanie na nowy rok #winszowanie #winszowania noworoczne #wiersze na winszowanie #winszowania bożonarodzeniowe #winszowania

Authors
Tags , , , ,

Related posts

One Comment;

  1. dawid said:

    ej znasz dokonczenie tego winszowania ktore napisalas?? prsze o odpowiedz

Comments are closed.

Top