Przeciąganie pod kilem

Przeciąganie pod kilem – jedna z najokrutniejszych kar stosowanych na dawnych żaglowcach.

Polegała na skrępowaniu kończyn skazanego, a następnie przeciągnięciu go za pomocą liny z burty na burtę, ale pod dnem (kilem) statku. Odmianą tej kary było przeciąganie od dziobu do rufy, także pod dnem statku, zazwyczaj równoznaczne z karą śmierci.

Delikwent poddany tej karze najczęściej ginął w jej trakcie z powodu utonięcia. Ciało skazańca było pocięte od ocierania o ostre krawędzie muszli skorupiaków, pokrywających podwodną część kadłuba.
Read More

hastagi na stronie:

#przeciąganie pod kilem

Authors
Tags , , , ,

Related posts

Top