Przeci?ganie pod kilem

Przeci?ganie pod kilem ?? jedna z najokrutniejszych kar stosowanych na dawnych ??aglowcach.

Polega??a na skr?powaniu ko??czyn skazanego, a nast?pnie przeci?gni?ciu go za pomoc? liny z burty na burt?, ale pod dnem (kilem) statku. Odmian? tej kary by??o przeci?ganie od dziobu do rufy, tak??e pod dnem statku, zazwyczaj r??wnoznaczne z kar? ??mierci.

Delikwent poddany tej karze najcz???ciej gin??? w jej trakcie z powodu utoni?cia. Cia??o skaza??ca by??o poci?te od ocierania o ostre kraw?dzie muszli skorupiak??w, pokrywaj?cych podwodn? cz???? kad??uba.
Read More

hastagi na stronie:

#przeciąganie pod kilem

Authors
Tags , , , ,

Related posts

Top