Tag Archives: home

Szabat

Szabat

Szabat (szabas, sabat, sobota) – w judaizmie i tradycji chrześcijańskiej, ostatni (siódmy) dzień każdego tygodnia. W judaizmie i niektórych kościołach chrześcijańskich (adwentyści, część zielonoświątkowców i niektórych wspólnot protestanckich) obchodzony jako dzień święty – na pamiątkę biblijnego aktu stworzenia. W dniu tym żydzi, wyznawcy judaizmu, mają obowiązek zaprzestania większości codziennych obowiązków, oprócz tych absolutnie niezbędnych do przeżycia.…

Playing Go-Between in the Digital Age

NOTE: This article was originally published in May 2000 at *spark-online.com when my grandmother was alive. I came across the link from my Web site and, after debating whether or not to change anything, decided to leave it. As Jadzia Dax said in STAR TREK: DEEP SPACE NINE, “If you want to know who you are, it’s important to know who you’ve been.”…
Top