Tag Archives: sk

Swaćba – Wesele

Swaćba – Wesele

Swaćba – Wesele. Staropolska, słowiańska forma ślubu małżeńskiego. Uroczysta ceremonia zawarcia związku małzenskiego, polegająca na złożeniu przysięgi przed Bogami w obecności Żercy lub / i Swata. Swaćbę poprzedzał zwyczaj swadźby (określenie mylnie stosowane zamiennie, pisane jak proźba – stąd późniejsze swadźbić i swadziebny), czyli zwyczaj swatania.…

Zwyczaje ślubne

Osoby biorące ślub określane są niezależnie od wieku mianem pary młodej. Zazwyczaj ceremonii zaślubin towarzyszy uczta weselna następująca tuż po niej. Zawieraniu ślubu towarzyszą różnego typu zwyczaje, które są odmienne zależnie od kręgu kulturowego, z jakiego wywodzą się małżonkowie. Obecnie w tradycji polskiej pojawiły się nowe zwyczaje, jak np.…

Seder

Seder – w judaizmie Pierwszy wieczór Pesach a w diasporze pierwsze dwa wieczory są zwane Wieczorem sederowym. Spożywa się wtedy specjalną wieczerzę rytualną, w której przeważnie uczestniczy bliższa i dalsza rodzina z dziadkami, ciotkami, wujami i kuzynami, a także zaproszeni goście.…

harnessing-your-attraction-power

Does a Law on Human Attraction Exist? “Opposites attract” is a law of attraction, at least where electromagnetism is concerned. But are there laws about attraction between two people? “In a world that is full of strangers” as a line in a famous song of the 1980’s goes, is there a clear set of rules that allows two people to fall for each other?…

make-it-happen-be-a-leader

How to Become an Ideal Leader When you are at work, do you get frustrated because things don’t seem to be happening the way they’re supposed to be? You see people milling around but nothing gets accomplished. And in the daily hustle and bustle, do you feel that your goals remain just that – goals.…
Top