Halloween

Halloween, Hallowe’en – ??wi?to obchodzone 31 pa??dziernika, najhuczniej w Stanach Zjednoczonych.

Wywodzi si? od celtyckiego obyczaju Samhain. W okresie chrystianizacji plemion celtyckich Samhain nadano chrze??cija??ski charakter i og??oszono 1 listopada Dniem Wszystkich ??wi?tych, co po angielsku brzmia??o All Hallows Day.

Dzie?? poprzedzaj?cy nazwano wigili? Wszystkich ??wi?tych, czyli Eve of All Saints, Eve of All Hallows lub Hallow Even. W po??owie XIX wieku przyw?drowa??o wraz z irlandzkimi emigrantami do Ameryki i tam zmieni??o nazw? na Halloween. Read More

hastagi na stronie:

#halloween zwyczaje #zwyczaje halloween #halloween w niemczech #zwyczaje na halloween #halloween-zwyczaje #hallowen zwyczaje #hallowen w Niemczech

Authors
Tags , , , ,

Related posts

Top