Dziady ??migustne

Dziady ??migustne

Dziady ??migustne s? zwyczajem ludowym zwi?zanym ze ??wi?tem Wielkanocy.

Zwyczaj ten wyst?puje na terenie po??udniowej Ma??opolski, zwi?zany jest ze wsi? Dobra ko??o Limanowej.

W nocy z Niedzieli na Poniedzia??ek Wielkanocny pojawiaj? si? owini?te w s??om? maszkary, zwane dziadami ??migustnymi. Twarze ukryte maj? za futrzanymi maskami, osmolonymi po??czochami, z wyci?ciami na oczy i nos. Nie odzywaj? si?, wydaj? tylko pomruki, tr?bi? na blaszanym ro??ku. Gestykuluj?c, prosz? o datki, polewaj? wod?.

Z tradycj? t? zwi?zana jest legenda, kt??ra opowiada o tym, jak przed wiekami do wioski przybyli je??cy z niewoli tatarskiej. Tatarzy obci?li im j?zyki, zmasakrowali twarze. Odziani w ??achmany, otuleni s??om?, szukali pomocy. Mieszka??cy przyj?li ich, a na pami?tk? tego wydarzenia wie?? nazywa si? Dobra.

?r??d??o: wikipedia.org

hastagi na stronie:

#dziady weselne

Authors
Tags , , , , , , ,

Related posts

One Comment;

  1. Rob said:

    w tym roku byłem w Dobrej i miałem szczęście ich oglądać i dlatego jedna uwaga. nie widziałem aby zbierali pieniądze. byłem świadkiem że ludzie chcieli im dać ale nie brali. natomiast w nocy w Wielkanoc odwiedzają domy i dostają w zamian jedzenie i alkohol. robią też różne psikusy np ściągają furtki z zawiasów. ale to co kiedyś było naturalne dziś odbierane jest jako wybryk więc niestety dziady śmigustne z każdym rokiem są coraz bardziej grzeczne. zwyczaj zamiera, np polewanie wodą. polewają raczej tylko samochody którymi ludzie jadą do kościoła nie zaś ludzi. dziewczyny uciekają, nie chcą być polewane aby nie zmoczyć kościułkowych ubrań. ludzie są teraz bardziej zamknięci tak więc nie wiadomo jak długo jeszcze przetrwa ten zwyczaj skoro zainteresowanie ludzi z każdym rokiem jest coraz mniejsze

Comments are closed.

Top