Karnawa??owy must have

Informacja prasowa
Warszawa, 12 stycznia 2017

Karnawa??owy must have

Mimo ch??odnej, zimowej aury karnawa?? to tradycyjny okres zabaw, kt??ry zaczyna si? ju?? na pocz?tku stycznia. Ten radosny czas, trwaj?cy w tym roku do ko??ca lutego, to znakomita okazja do zaproszenia znajomych i organizacji kostiumowych imprez. Wystarczy prosty pomys??, zakr?cony motyw przewodni i oczywi??cie atrakcyjny bufet przek?skowy, aby karnawa??owe spotkanie sta??o si? oryginalne. Takie, jakiego jeszcze nie by??o.

Mro??ne Hawaje
Gwarancj? sukcesu karnawa??owej zabawy jest dobry motyw przewodni. Gdy za oknem ??nieg i mr??z ??wietnym pomys??em s??? Hawaje! Stw??rz tropikalny klimat w ??rodku zimy. Jak? Zorganizuj zabaw? w stylu Koko Loko i zmie?? swoje mieszkanie w egzotyczn? stref? przyjemno??ci i zabawy.
Potrzebne b?d?:
?? szarfy z kwiat??w
?? hawajskie koszule (to tak??e idealny moment na prezentacj? kostium??w k?pielowych wyhaczonych na posezonowych wyprzeda??ach)
?? napoje w kokosach
?? kilka doniczek z kwiatami
?? kilka kolorowych k????ek do p??ywania b?d?? dmuchany basen
?? zapasy Koko Loko od Bakalland ?? przek?ski na??adowane egzotycznym smakiem kokosa oblanego mleczn? czekolad? po???czonego z chrupi?cym nerkowcem
Polecamy Wam odta??czenie wsp??lnie tradycyjnego hawajskiego ta??ca hula. Dzi?ki temu schematyczne i przewidywalne przyj?cie stanie si? niepowtarzalne i pe??ne ??miechu.

Dziki zach??d w Europie
Po???cz polsk? tradycj? organizowania przebieranych imprez w czasie karnawa??u razem z szalon? ameryka??sk? dom??wk?. Ka??dy w szafie znajdzie koszul? w krat? lub ogrodniczki. W tle pu??? dobre, stare, ameryka??skie country. Do tego st???? zastawiony przek?skami, gazowane napoje i kukurydza serwowane w ka??dej postaci.
Potrzebne b?d?:
?? kowbojki
?? koszule w krat?
?? plastikowe rewolwery
?? kapelusze
?? dla wytrawnych kowboj??w polecamy r??wnie?? lasso
?? poka??ne zapasy S??ona Ona od Bakalland ?? przek?ski na??adowane kultow? pra??on? kukurydz? opr??szon? sol?
Zorganizuj konkurs celno??ci, kt??rego nie powstydziliby si? kowboje w barze na Dzikim Zachodzie: kto najwi?cej razy trafi pra??on? kukurydza do wiadra? Uwaga: liczba pr??b ograniczona.

Pustynny klimat
Uwielbiasz podr????e, kt??rym nie sprzyja sezon zimowy? Za oknem skwierczy mr??z, a Ty t?sknisz za dodatni? temperatur?? Rozgrzej si? na imprezie w stylu safari. Relaks na le??aku i smaczne przek?ski w zasi?gu r?ki sprawi?, ??e wszyscy poczuj? si? jak na wakacjach z opcj? all inclusive.
Potrzebne b?d?:
?? kapelusz
?? le??ak
?? sanda??y
?? bongosy
?? r??wnie?? przyda si? nieco ro??linno??ci pozosta??ej po imprezie w stylu Koko Loko
?? zapasy pra??onych orzech??w arachidowych z miodem i sezamem O!??esz sezam od Bakalland
Symbolem karnawa??u jest wenecka maska, dlatego elementu zas??oni?cia twarzy nie mo??e zabrakn?? na przyj?ciu. Na imprezie w stylu safari popro?? go??ci o za??o??enie okular??w przeciws??onecznych.

Wiosna w ??rodku zimy
Je??li jednak najbardziej odpowiada Ci polski klimat, zaaran??uj w swoim domu wystr??j i??cie sielski. Zdziwisz si?, jak niewiele potrzeba, by Twoje wn?trza sta??y si? krain? miodem p??yn?c?.
Potrzebne b?d?:
?? kr??tkie spodenki
?? kolorowe koszule
?? du??o wygodnego miejsca do le??enia
?? p??yty z polskimi przebojami
?? zapasy pra??onych orzech??w nerkowca z miodem i pra??onej kukurydzy r??wnie?? z dodatkiem miodu w przek?sce Cud Mi??d od Bakalland
Je??li masz znajomych pracowitych, jak pszcz????ki zapro?? ich koniecznie, a sprz?tanie po imprezie p??jdzie Ci znacznie szybciej.

Kr??l imprezy
Nie ma karnawa??owej imprezy bez tanecznej muzy. Najlepsze zabawy odbywaj? si? przy piosenkach z lat 80. Sta?? si? prawdziwym Love Lasem imprezy, za?????? wyprasowan? koszul?, na?????? na w??osy ??el i sta?? si? kr??lem parkietu.

Potrzebne b?d?:
?? kolorowa mucha
?? lakierki
?? z??oty zegarek
?? zapasy ??urawiny dos??adzanej sokiem z jag??d oraz migda????w mu??ni?tych bia??? czekolad? w otoczce z owoc??w le??nych, czyli przek?ska Love Las od Bakalland
Je??li chcesz sta? si? Love Lasem w wersji romantycznej, koniecznie we?? ze sob? tomik poezji, tym na pewno zmi?kczysz swojej wybrance serce. Nie ma nic bardziej romantycznego ni?? czytanie wierszy i zajadanie si? migda??ami pokrytymi bia??? czekolad?.

Authors
Tags
Top