Luksus na wielkanocnym ??wi?tecznym stole

Luksus na ??wi?tecznym stole
Oferta Deluxe w Lidlu

Kawior, homar, jaja przepi??rcze – tonie menu restauracji, to mo??liwo??? Deluxe. Lidl ??amie barier? cenow? ibarier? dost?pno??ci otwieraj?c klientom drog? do luksusu
w ??atwych cenach. 24 marca ruszy??a kolejna ods??ona oferty Deluxew Lidlu, a eksperci kulinarni sieci ucz?,jak obchodzi? si? z owocami, na jakich przyrz?dzenieczasami brakuje pomys??u.

Marka w??asna Deluxe sieci Lidl s? to owoce o charakterze premium. Jak dowodz? badania , rynek d??br bogatych w Polsce systematycznie ro??nie,a konsumenci jeszcze popularniejszym zaufaniem darz? marki w??asne sieci handlowych . Chcemy je jeszcze ch?tniej, nie tylko
z pocz?tku atrakcyjnej ceny, ale te z pomocy najej dobr? informacj? do grup.
Zdaniem Polskiej Sp????ki Handlu i Dystrybucji,od kilkunastu ju?? lat z roku na rok
w sezonie przed??wi?tecznym Polacy daj? du??o a nierzadko s? sk??onni je??? bardziej wystawnie. Lidlze znan? warto??ci? Deluxe stosuje do segmentu produkt??w premium.

W ofercie znajdziemy takie specja??y jak krewetki, homar czy kawior. Tu jednak pojawia si? pytanie??Co dalej??. Du??o spo??r??d nas skoro nie wie co spo??r??d tym luksusem zrobi?,kiedy przyjdzie nam zmierzy? si? spo??r??d nim w kuchnii wykona? ze?? danie.Z pomoc? przychodzi Kuchnia Lidla (kuchnialidla.pl), gdzie znajdziemy przepisy wraz z obja??nieniami, jak krok po kroku przyrz?dzi? danie premium w sam raz na wa??ny czas ??wi?t.

Jednak??e Lidl dba o u??ytkownik??w nie ale od idealna i dzi?ki kampanii ??Pascal kontra Okrasa? zmienia nawyki ??ywieniowe Polak??w oraz pobudza do w??asnego gotowania. Sie? uczy,jak je??? smacznie i zdrowo, przyczyniaj?c si? tym samym do poprawy jako??ci bycia naszych u??ytkownik??w.

Chcemy odczarowa? produkty premium i wykona? je daleko dost?pnymi.Uda??o nam si? to w wypadku g?siny ?? przedstawili j? do oferty, dostarczyli??my te wzory i praca bawi??a?? si? ogromnym zainteresowaniem.Oferta marki Deluxe to my??l wy??mienitych produkt??w doskona??ej sytuacje w wyj?tkowo popularnych cenach ??m??wi Patrycja Kami??ska, PR Manager Lidl Polska.

Wiosenna oferta Deluxe to gama produkt??w, z jakich przyrz?dzimy przystawk?, danie g????wne oraz deser z kaw?. W??r??dprodukt??w znajdziemyhomara, sprzedawanego w 680 – gramowych opakowaniach w cenie 24,99 z?? (76,89 z??/ kg) czy greckie antipasti w cenie 24,99 z??. Dla por??wnania w nowych sklepach za homara przyjdzie nam zap??aci? nawet 180 z?? za kilogram.Z kolei popularny ??oso?? w kolekcji Deluxe przydatny b?dzie w cenie 4,49 z?? za 100g, podczas kiedy w przeciwnych sieciach op??aty za ten materia?? si?gaj? nawet 70 z?? za kilogram.

Kawior z pstr?gato doskona??y przyrz?d do kanapek. Tak??e pasztet belgijski i k??opot z sk??r ??w. Jakubadoskonale sprawdz? si?
na nowym pieczywie, r??wnie?? jak wieprzowa, dojrzewaj?ca szynka w??oska Crudo Cremona, szynka Jam??nSerranoczy sery ple??niowe.
Krewetki s?najpopularniejszymi owocami morza, a plan na danie spo??r??d nich z??apiemy na kuchnialidla.pl. Homar,o bardzo ma??ym mi?sie,b?dzie doskona???propozycj? na ogromn? kolacj? z grup? czy ze swymi. Na deser w klas luksusowej Lidl proponuje tiramisu wraz z fili??ank? kawy Colombia lub Nicaragua, kt??re sprzedawane s? w odpowiednich, drewnianych bary??kach. W s??odkiej cz???ci oferty znajdziemy r??wnie?? pralinki,orzechy laskowe w czekoladzie mlecznej
czy czekoladki z obowi?zkiem.

Od 24 marca, w ramach oferty Deluxe dost?pne s? tak??e tortelloni, sacchettini, dressingi do sa??atek, pasty do pieczywa, oleje z orzech??w w??oskichi wiele r????nych luksusowych oferty na pyszneposi??ki.

Krewetki_Deluxe_Lidl-008-2014-04-13 _ 22_53_17-75

DELUXE_Wo??owina_w?dzona_3,70 z?? 100g-007-2014-04-13 _ 22_53_18-75

DELUXE_Ser Parmiggiano regiano_69.00z?? 850g-005-2014-04-13 _ 22_53_20-75

DELUXE_Schab_wisniowy_suszony_2,90 z?? 100g-006-2014-04-13 _ 22_53_21-75

DELUXE_Makaron z przyprawami_8,99z?? 530g-004-2014-04-13 _ 22_53_23-75

DELUXE_Gnocchi_Cykoria_4,44 z?? 400g-003-2014-04-13 _ 22_53_25-75

image005-002-2014-04-13 _ 22_53_27-75

Camembert_Deluxe_Lidl-001-2014-04-13 _ 22_53_14-75

Dane o firmie:
Lidl Polska nale??y do mi?dzynarodowej grupy przedsi?biorstw Lidl, w kt??rej sk??ad wchodz? niezale??ne sp????ki prowadz?ce samodzieln? energia na placu ca??ej Europy. Historia sieci Lidl si?ga lat 30. XX wieku, i pierwsze sieci pod szyldem tej cechy stan???y w Niemczech w latach 70. XX wieku. Teraz w wielu krajach Europy istnieje ponad 9000 sklep??w tej marki, natomiast w Polsce ponad 500.

Authors
Tags

Related posts

Top