Savoir-vivre

Savoir-vivre czyli ogłada, dobre maniery, bon-ton, konwenans towarzyski, kindersztuba; znajomość obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności obowiązujących w danej grupie.

Wyrażenie Savoir-vivre pochodzi z języka francuskiego i jest złożeniem dwóch czasowników w formie bezokolicznika. Savoir znaczy wiedzieć, za to vivre znaczy po prostu żyć. Stąd savoir-vivre przetłumaczyć można jako sztuka życia. Wzięte razem, tworzą popularny splot słów, który można rozumieć jako: 1 — znajomość obyczajów i form towarzyskich, reguł grzeczności; 2 — umiejętność postępowania w życiu i radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach. Najogólniej, zasady savoir-vivre’u to:

* uśmiech

* uprzejmość

* życzliwość

* punktualność

* dyskrecja

* lojalność

* grzeczność

Zasady savoir-vivre’u dotyczą przede wszystkim kilku głównych dziedzin życia:

* nakrywania, podawania do stołu i jedzenia

* wyglądu, prezentacji (np. postawy, higieny) i właściwego ubioru

* form towarzyskich (np. w miejscu pracy, w rodzinie, na przyjęciach)

* komunikacji (telefonicznej i internetowej także)

* zachowania się w szczególnych sytuacjach.

Anglicy zawarli złote zasady dobrego zachowania w przewrotnym akronimie “IMPACT” (wstrząs), utworzonym od wyrazów:

* Integrity – prawość

* Manners – maniery

* Personality – osobowość

* Appearance – powierzchowność

* Consideration – wzgląd na innych

* Tact – takt.

Źródło: wikipedia.org

hastagi na stronie:

#dobre maniery chomikuj #savoir vivre chomikuj #savoir vivre dla dzieci chomikuj #bon czy ton savoir-vivre dla dzieci chomikuj #dobre wychowanie chomikuj #konspekt dla szesciolatkow o sporcie chomikuj vbulletin

Authors
Tags , , , , , , , , , , ,

Related posts

Top