??migus-dyngus

??migus-dyngus (zwany te?? lanym poniedzia??kiem) jest obyczajem zwi?zanym z drugim dniem Wielkanocy. Do XV wieku dyngus i ??migus by??y dwoma odr?bnymi zwyczajami. Dyngus (dyngusowanie) oznacza?? wymuszanie datk??w, najcz???ciej w postaci jajek, pod gro??b? k?pieli. ??migus to uderzanie, smaganie r??zg?, ga???zk? lub palm?.


‘Pierwsze udokumentowane wzmianki o tego rodzaju zwyczajach w Polsce pochodz? z XV wieku i pochodz? z ustaw synodu diecezji pozna??skich, przestrzegaj?cych przed praktykami, maj?cymi niechybnie grzeszny potencja??: ??Zabraniajcie, aby w drugie i trzecie ??wi?to wielkanocne m???czy??ni kobiet a kobiety m???czyzn nie wa??yli si? napastowa? o jaja i inne podarunki, co pospolicie si? nazywa dyngowa? [..], ani do wody ci?gn??, bo swawole i dr?czenia takie nie odbywaj? si? bez grzechu ??miertelnego i obrazy imienia Boskiego?.
Read More

Authors
Tags , , , , , ,

Related posts

Top