??wist trapowy

??wist trapowy

??wist trapowy oddaje si? bez wzgl?du na por? doby podczas wchodzenia i schodzenia z okr?tu oficera, chor???ego lub wysokiego rang? urz?dnika cywilnego. ??wist trapowy oddaje si? tak??e podnoszeniu i opuszczania bandery, gdy na okr?cie nie ma tr?bacza. Zwyczajowo ??wist trapowy wykonuje si? tak??e podczas pogrzeb??w na morzu (przy zsuwaniu zw??ok za burt?). ??wist zaczyna si? z chwil? postawienia na trapie nogi osoby witanej, a ko??czy si? z chwil? postawienia nogi na pok??adzie okr?tu (i odwrotnie) . Gdy na okr?t wchodzi jednocze??nie kilku oficer??w (osobisto??ci) ??wist oddaje si? najwa??niejszemu. Read More

hastagi na stronie:

#świst trapowy #świst trapowy mp3

Authors
Tags , , ,

Related posts

Top