Sypanie ry??em

Kiedy nowo??e??cy wychodz? po zawarciu zwi?zku ma????e??skiego z ko??cio??a, zwykle sypie si? na nich ry??. Co ma oznacza? sypanie ry??em? Najprawdopodobniej dostatek i szcz???cie.

Nawet w piosence ??piewanej przez Maryl? Rodowicz s? s??owa o m??wi?ce o sypni?ciu ry??em na szcz???cie.

ef
Ju?? mi nios? suknie z welonem
ju?? cyganie czekaj? z muzyk?
ko?? do taktu zamiata ogonem
mendelsonem stukaj? kopyta

Jeszcze ry??em sypn? na szcz???cie
go??ci t??um co?? fa??szywie od??piewa
z??oty kr???ek mi wcisn? na r?k?
i powioz? mnie wind? do nieba

M??j pi?kny panie z tego wszystkiego nie mog??am zasn??
wi?c nie m??g?? mi si? pan przy??ni? dzi??
i tak odchodz? bez po??egnania jakby z znienacka
kto?? mi?dzy nami zatrzasn??? drzwi

hastagi na stronie:

#sypanie ryżem #sypanie ryżu #sypanie ryżem na ślubie

Authors
Tags , , ,

Related posts

Top