Chmiel

Chmiel to najstarsza ze znanych obrz?dowych pie??ni weselnych, ??piewana przy oczepinach panny m??odej.

S??owa pie??ni:

Oj, chmielu, chmielu, ty bujne ziele,

Nie b?dzie bez ciebie ??adne wesele,

Ref: Oj, chmielu, oj, niebo??e,

To na d????, to ku g??rze,

Chmielu niebo??e!

lub w wersji:
Read More

Authors
Tags , ,

Related posts

Top