Choinka

Choinka to ustrojone drzewko, ??wierk lub jod??a (rzadziej sosna) b?d?ce ozdob? w czasie ??wi?t Bo??ego Narodzenia.

Zwyczaj ustawiania drzewka wigilijnego znany by?? w Niemczech ju?? w XV wieku. Do Polski przenie??li go niemieccy protestanci na prze??omie XVIII i XIX wieku, ale spotykany by?? w??wczas jedynie w miastach. Na wsiach – i to niezbyt cz?sto – choinka pojawi??a si? dopiero w latach 20-tych XX wieku. Wypar??a tradycyjn? polsk? ozdob?, jak? by??a pod??a??niczka.
Read More

Authors
Tags , , , ,

Related posts

Top