Zaduszki

Zaduszki – wsp????czesny odpowiednik poga??skiego ??wi?ta dziad??w i tradycyjna nazwa katolickiego Wspomnienia wszystkich wiernych zmar??ych. Przypada ono 2 listopada, w dzie?? po dniu Wszystkich ??wi?tych. Tego dnia katolicy modl? si? za wszystkich wierz?cych w Chrystusa, kt??rzy odeszli ju?? tego ??wiata, a teraz przebywaj? w czy???cu; Rodzimowiercy s??owia??scy za?? za Wele, kt??re z r????nych przyczyn nie mog? odnale??? drogi do Nawii.
Read More

Authors
Tags , , ,

Related posts

Top